ISTQB Foundation

International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) richt zich op het verder professionaliseren van het testvak. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

  1. Foundation;
  2. Advanced;
  3. Expert.

Deze driedaagse cursus bereidt de deelnemers voor op het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing. Deze driedaagse training, volledig gebaseerd op ISTQB, heeft tot doel om professionals praktische kennis over de fundamenten van testen bij te brengen.

Doelgroep: Beginnende testers en/of testers die het ISTQB certificaat willen halen.

Voorkennis: Geen specifieke voorkennis benodigd.

Programma: De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

  • Fundamenten van testen: Testprincipes, Testproces, Psychologie en onafhankelijkheid van testen;
  • Testen en ontwikkelmethoden: Systeemontwikkelmodellen, Testsoorten en –typen, Onderhoudstesten;
  • Statische technieken: Review proces, Statische code-analyse;
  • Test ontwerp technieken: Black box testtechnieken, White box testtechnieken, Ervaringstesttechnieken;
  • Testmanagement: Organisatie, Planning en begroting, Voortgang en monitoring, Configuratiemanagement, Risico analyse, Incidentmanagement;
  • Tools: Type testtools, Implementatie van tools.

Resultaat: Buiten de introductie in ISTQB bereidt deze training u voor op het officiële examen ISTQB Foundation in Software Testing. Het examen kan optioneel worden afgelegd.

Cursus/materiaal: Zowel de cursus als het materiaal zullen in het Engels verstrekt worden.

Aantal dagen: 2 dagen.

Prijs:  € 1495,- (excl. BTW en examen à € 190,- exclusief BTW, incl. cursusmateriaal en catering)

Praegus verzorgt de cursus in samenwerking met haar partner TesterYou.