Java voor testers

Veel testers werken vandaag de dag in agile teams. De rol van de tester is met deze manier van werken mee veranderd.Van veel testers wordt daarbij steeds meer technische kennis verwacht.

Werk jij in een agile team waar men gebruikt maakt van Java?
Wil je de code van de ontwikkelaar kunnen lezen en begrijpen?
Wil jij unittesten kunnen begrijpen of misschien zelfs een testautomatiseringsframework in java kunnen ontwikkelen?

De Praegus Academy heeft hiervoor de cursus “Java voor Testers” ontwikkeld. Deze cursus van 2 dagen (of 4 dagdelen) geeft je een inzicht in de fundamenten van Java. Tevens gaan we in op het programmeerparadigma objectgeoriënteerd programmeren en komt het onderwerp unit testen aan bod. Het programma bestaat uit 3 delen

  • Deel 1: Java fundamenten
  • Wat is Java (niet)?
  • Werken met een IDE:IntelliJ;
  • De main() functie;
  • Functies: schrijven en aanroepen;
  • Data: parameters, variabelen en literals, standaard data types, arrays;
  • Expressies en operatoren;
  • Naamgeving;
  • Flow control: if, for, while, do, switch;
  • Java Collections;
  • Deel 2: Objectorientatie
  • Object oriëntatie: afscherming en overerving;
  • Java class, interface en object;
  • Polymorfisme;
  • Constructors;
  • Modifiers: public / protected / private / geen, final / abstract, static;
  • Deel 3:
  • Build tools: Maven
  • Packages;
  • Unittest (JUnit);
  • Documenteren: commentaar, annotaties;
  • Excepties: checked, unchecked, eigen;
  • Resources: boeken, tutorials, tools

De cursus is interactief van opzet en bevat naast een stuk theorie ook hands-on oefening. De cursus is opgezet rond een vast programma, maar er zal ingespeeld worden op de behoefte van de groep om zo de juiste informatie te kunnen behandelen. Het programma van de cursus past in 4 dagdelen/avonden. Tevens bereid deze training je voor op de vervolg training Testautomatisering in Java.

Doelgroep: Testers die basiskennis willen verkrijgen voor het schrijven van ‘testautomatisering’ code in Java.

Vereiste voorkennis: Naast ervaring als tester, praktijkervaring en inzicht hebben in systeemontwikkeling.

Cursus/materiaal: De deelnemer dient te beschikken over een laptop met local admin rechten (Windows / Mac OSX / linux).

Aantal dagen: 2 dagen of 4 dagdelen (4 avonden behoort tot de mogelijkheden).

Prijs:  € 1095,- (excl. BTW, incl. lesmateriaal en catering)