Pakkettesten

Praegus, ook voor pakkettesten!

SAP systemen vormen de backbone van uw organisatie. Beschikbaarheid en continuïteit van deze systemen zijn daarom van groot belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Alhoewel met SAP een standaardpakket is geïmplementeerd, zijn de aangebrachte configuraties en de regelmatige leveranciersupdates voldoende aanleiding om gericht en gestructureerd te testen.

SAP systemen die integraal ondersteuning bieden aan complexe bedrijfsprocessen vragen bij het testen om kennis van deze processen. Onze SAP testers hebben naast hun testspecialisme daarom ook expertise op domeinen zoals logistiek, finance en datawarehouse. Met proactief en ‘in control’ acteren voorkomen we dat het testtraject de vertragende factor zal worden, maar juist bijdraagt aan succesvolle implementaties.

Kenmerken van de Praegus aanpak

Praegus is een voorstander van vroege betrokkenheid van testers bij systeemupdates en procesaanpassingen. Door tijdig inzicht te hebben in de wijzigingen en bijbehorende risico’s kan met de juiste teststrategie de impact beperkt blijven en wordt de kans op verstoringen verkleind. In de betrokkenheid van Praegus bij het testen van SAP systemen zal de werkwijze een aantal kenmerken vertonen, gestuurd op een risico gebaseerde testaanpak. Binnen deze aanpak wordt de teststrategie afgestemd op de belangen van de business. Het testproces moet aansluiten op de overige procedures om recht te doen aan de Quality Assurance. Het vroegtijdig uitvoeren van reviews om zicht te krijgen op de wijzigingen is daar een belangrijk onderdeel van.

Naast het testen van de wijzigingen in een nieuwe release is het bij SAP testen belangrijk dat er aandacht is voor end-to-end scenario’s. Ook hiermee wordt het belang van de business gediend. Onze SAP testers hebben de ervaring om in deze complexe omgevingen te komen tot een succesvolle opzet en inrichting van testomgevingen op basis van volwassen testdata-management.

Omdat een SAP testtraject complexe en bedrijfskritische processen betreft, wordt er relatief veel tijd besteed aan regressietesten. Testautomatisering is hierbij een “onmisbaar” hulpmiddel om te verifiëren of de bestaande functionaliteit nog werkt. Als expert op het gebied van testen en testautomatisering is Praegus dé geschikte partner om ook in SAP omgevingen samen met u tot de beste testoplossing te komen.

Meer weten? Neem contact met ons op