Mobile- en webtesting

Praegus, ook voor het testen van mobiele- en webapplicaties!

De ontwikkelingen in het mobiele segment gaan razendsnel. Vanwege de brede zichtbaarheid en de snelheid van ontwikkeling zijn de risico’s op reputatieschade bij mobiele toepassingen groot. De kwaliteit van mobiele applicaties is daarom cruciaal. Maar de diversiteit in toepasbare technieken stelt u voor grote uitdagingen op het gebied van kwaliteitsborging.

Het karakter van mobiele applicaties leidt ook nog eens tot extra kwaliteitseisen ten opzichte van traditionele applicaties. Is bijvoorbeeld de continuïteit geborgd bij het wegvallen van een internetverbinding? Hoe zit het met authenticatie, beveiliging en opslag van de data? Is het beeld wel voldoende flexibel om bij verschillende schermgroottes optimaal gedrag te tonen? Is er sprake van voldoende compatibiliteit ten opzichte van de diverse, vigerende besturingssystemen? Hoe is de interacties tussen mobiele applicaties onderling? Wat is het effect op de backend? Een teststrategie voor mobiele applicaties houdt hier rekening mee. Maar dit vraagt wel specifieke expertise van de betrokken testspecialisten.

Mobiele applicaties kennen daarnaast ook een snelle ontwikkel- en doorlooptijd. De ontwikkeling gebeurt daarom hoofdzakelijk op een Agile werkwijze. Iteratief werken vraagt al snel om testautomatisering vanwege de toenemende behoefte aan regressietesten. Daar komt, in het specifieke geval van mobiele applicaties, bij dat er een grote noodzaak is tot veelvuldig hertesten onder verschillende omstandigheden. De diverse besturingssystemen en de grote, continu wijzigende set aan devices creëren de noodzaak tot testautomatisering. De experts van Praegus zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die toolleveranciers op dit vlak bieden.

Onze testexpertise en uitgebreide ervaring met geautomatiseerd testen zorgt ervoor dat wij met u de best passende oplossing en strategie creëren voor het testen van mobiele- en webapplicaties.