Security Academy

Praegus, uw partner in opleiden!

Voor een organisatie is informatiebeveiliging van levensbelang. Verlies of schade van informatie kan tot gevolg hebben dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, er niet meer voldaan wordt aan wet- en regelgeving en het imago van de organisatie wordt geschaad.

De opleidingen in onze leergang Security Testen helpen u, uw medewerkers en uw organisatie om bewuster om te gaan met de risico’s rondom informatie.
Praegus Academy heeft een aantal praktijkgerichte traingingen ontwikkeld met een focus op de kennis voor de dagelijkse praktijk. De combinatie van ervaren docenten met praktijkervaring zorgt ervoor dat wat je leert ook direct toepasbaar is in de praktijk.

Ons aanbod:

  • Privacy Awareness
  • Hacker Kitchen
  • Secure Software Development

Meer weten? Neem contact met ons op