Robotic Process Automation

Robotic Process Automation, afgekort RPA, is een techniek om bedrijfsprocessen in complexe IT-systemen te automatiseren. Vandaag de dag zijn veel softwarepakketten complexer dan ooit. Toch is nieuwe functionaliteit vaak nodig om handelingen efficiënter, sneller en slimmer uit te voeren. De ontwikkeling van dit soort features kan, afhankelijk van de systemen, veel werk en de nodige kosten met zich meebrengen. Soms is dat noodzakelijk, maar ook kan RPA een goed alternatief zijn. 

RPA is onder andere in te zetten in de volgende situaties: 

  1. Datamigraties, het migreren van niet al te grote hoeveelheden data (afhankelijk van de gebruikte techniek) kan snel en betrouwbaar met een RPA-oplossing gebeuren. RPA kan hierbij gebruikt worden voor het uitlezen, invoeren of beide; 
  2. Data-entry, het invoeren of aanpassen van data in een bestaand systeem kan vaak efficiënt en snel uitgevoerd worden met RPA; 
  3. Dataconversie, is grotendeels gelijk aan datamigratie, met de toevoeging dat data tussentijds structuur en soms zelfs inhoudsaanpassingen krijgt. Ook hier kan RPA helpen voor het uitlezen en invoeren van data; 
  4. Wanneer een functionaliteit voor het afhandelen van routinematige handelingen nog ontbreekt. Ook hier kan RPA een goede (tijdelijke) oplossing zijn. 

Robotic Process Automation oplossingen

Welke RPA oplossingen bieden wij? 
Praegus is specialist op het gebied van geautomatiseerd testen. Vanuit dat vakgebied is het al jaren ons werk om applicaties, ketens en processen te automatiseren, op alle denkbare niveaus. 
We onderzoeken voor elke situatie op welke manier een proces het meest effectief geautomatiseerd kan worden en welke tools hiervoor nodig zijn. Vaak is veel mogelijk met open source tools, maar in bepaalde gevallen is een commerciële RPA-tool een betere oplossing. 

Wij richten ons op: 

  • Het inzichtelijk maken van de processen; 
  • Automatiseren van processen met een tool en route die past bij de omgeving en de mensen die ermee moeten werken; 
  • Valideren van de uitgevoerde processen en bewerkte data. 

Robotics Process Automation

Praegus adviseert altijd te starten met een Proof of Concept (PoC). Wanneer wij een Proof of Concept begeleiden heeft u binnen een week inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de gekozen tool binnen uw organisatie en proces. Neem voor meer informatie contact met ons op.