Testabonnement

Niet iedere organisatie beschikt over een ervaren testpopulatie die testautomatisering snel op kan pakken. Uit ervaring weten wij dat dit vaak een van de redenen is waardoor uiteindelijk testtools na enige pogingen toch op de plank belanden. Om die reden heeft Praegus naast begeleiding op consultancybasis een abonnementsvorm ontwikkeld, specifiek gericht op het (tijdelijk) overnemen van regressietesten in web-omgevingen en het opleiden van de interne testpopulatie. Hierdoor bent u als klant gegarandeerd van een goed opgezette basis regressietestset, bent u niet afhankelijk van continue inhuur en geeft het uw medewerkers de tijd om te groeien naar een andere manier van werken.

Leercurve

Het opzetten van een geautomatiseerde regressietestset loopt meestal niet parallel met de leercurve van interne testers die er mee moeten werken. Testers die niet eerder met testautomatisering in aanraking zijn geweest hebben in onze ogen meer aan een langere aanlooptijd met ‘training-on-the-job’, dan aan een implementatie van een tool met begeleiding van een consultant in de eerstvolgende periode. Daarnaast motiveert het uw medewerkers om middels quick wins de meerwaarde van testautomatisering in de praktijk te zien en biedt deze oplossing gerichte coaching, zonder continue inhuur van een consultant.

Dit vereist wel een degelijk opgezette, goed te onderhouden basis regressietestset welke  Praegus in eerste instantie opzet (middels de PoC en de te automatiseren initiële flows tijdens de opstart). Na de basisopzet volgt middels een abonnementsmodel het onderhoud. De interne tester(s) wordt de mogelijkheid geboden mee te draaien tijdens de onderhoudsmomenten, zodat zij in staat worden gesteld al snel (kleine) wijzigingen zelfstandig uit te voeren. Deze ‘training-on-the-job’ kan zowel op uw locatie als op locatie van Praegus (Almere en Apeldoorn) worden uitgevoerd. Grotere, complexere wijzigingen neemt Praegus op zich tot  het moment dat de interne organisatie er klaar voor is deze ook over te nemen.

De techniek

Het Testabonnement (Webtest Automation Subscription) wordt alleen aangeboden voor web-gebaseerde en mobiele applicaties, die idealiter op afstand benaderbaar zijn. De onderliggende techniek betreft over het algemeen een Open Source toolchain bestaande uit meerdere tools, waaronder Selenium, Fitnesse, Jmeter en TestLink. Fitnesse wordt ingezet om minder technische testers de mogelijkheid te geven testen te automatiseren, zonder dat daarvoor geprogrammeerd hoeft te worden. Deze omgeving is zeer gebruiksvriendelijk, kent geen licentiestructuur en stelt de interne testers al in een vroeg stadium in staat zelfstandig kleine wijzigingen te automatiseren. Tevens krijgt de interne tester inzage in de code bibliotheek en blijft in nauwe samenwerking met de Praegus test engineers bij het gehele proces betrokken.

Proof of Concept

Tijdens de Proof of Concept (PoC) wordt aangetoond dat de gekozen oplossing werkt voor een geselecteerd systeem. Hierin wordt één van de businesskritische sleutelprocessen geautomatiseerd en dient als uitgangspunt voor de basis regressietestset. Tijdens deze fase, de opzet van de basis regressietestset plus alle opvolgende onderhoudsfasen wordt steeds meer structuur en overzicht gecreëerd in het gehele testproces.

Basis regressietestset

Na de PoC volgt de automatisering van alle initiële flows die leiden tot de basis regressietestset. De PoC kosten worden vervolgens verrekend met het aantal af te nemen strippen die benodigd zijn voor deze opstartfase waarin de gehele basis regressietestset wordt opgezet.

Onderhoud

Het onderhoud wordt vervolgens afgenomen middels een abonnement in de vorm van een strippenkaart of ‘pay per use’, waarbij de strippenkaart een kostenvoordeel kent.

Tevens kan tijdens de onderhoudsfase gekozen worden voor performance monitoring waarbij per grote wijziging de performance van de applicatie wordt doorgemeten en verschillen ten opzichte van een vorige run worden gerapporteerd.

Demo

Uiteraard kan eerst een vrijblijvende demo verzorgd worden waarin de gebruiksvriendelijkheid van deze oplossing wordt getoond. Neem hiervoor contact met ons op.

In de leaflet in ons folderrek staat meer informatie over de abonnementsvorm en de verschillende mogelijkheden overzichtelijk weergegeven.

 

Meer weten? Neem contact met ons op