Open Source Toolchain

Voor het automatiseren van testen zijn enorm veel verschillende tools beschikbaar; zowel commercieel als in de open source wereld. Open source tools zijn aantrekkelijk vanwege het ontbreken van licentiekosten, maar vereisen vaak specifieke kennis en configuratie om ze effectief te kunnen inzetten en met elkaar te laten samenwerken om tot bruikbare test tooling te komen. Praegus biedt hiervoor een algehele oplossing, in de vorm van een open source toolchain, waarmee geautomatiseerde testen kunnen worden gemaakt en onderhouden, op elk niveau van ondersteunde applicaties. De tool Fitnesse maakt de toolchain minder afhankelijk van programmeer kennis waardoor het voor minder technische testers mogelijk wordt om testen te automatiseren in leesbare, begrijpbare taal. Frameworks als de Selenium driver en Appium zorgen voor de technische integratie in verschillende omgevingen. De toolchain is gemakkelijk te integreren in elk continuous integration landschap en levert duidelijke testrapporten.

Ondersteunde technologie

De open source toolchain kan worden ingezet in combinatie met de volgende omgevingen:

  • Alle webbrowsers, zowel op de desktop als mobiele en headless browsers;
  • Webservices, zoals JSON REST API’s en SOAP services;
  • Native apps op iOS, Android en Windows 10
  • Windows Forms & WPF desktop applicaties
  • Databases;
  • Java API’s.

  Daarnaast is er ondersteuning voor het automatiseren van andere onderdelen van het testproces dan alleen testuitvoering. Zo kunnen webservices worden gesimuleerd en kan testdata voor of na een testrun worden klaargezet of teruggeplaatst.

Uitbreidbaar en aanpasbaar

Wij geloven dat er geen “one size fits all” oplossing bestaat als het gaat om testautomatisering. Elk project en elke omgeving kent zijn eigen uitdagingen. De open source toolchain geeft teams de mogelijkheid om de functionaliteit eenvoudig uit te breiden met specifieke technische oplossingen voor het project waaraan wordt gewerkt. Vanwege het open karakter kan er eenvoudig worden gekoppeld met reeds aanwezige tooling, zodat teams optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de toolchain biedt. Recent is nieuwe functionaliteit in de toolchain ingebouwd om te kunnen testen in een Mendix omgeving.

Testen als onderdeel van het product

Testen is met het steeds meer gewoon worden van agile softwareontwikkeling onderdeel van het ontwikkelproces. De testen zijn daarmee ook onderdeel van het product geworden en worden idealiter meegeversioneerd met de opgeleverde applicatie. De open source toolchain maakt voor het vastleggen van de testen gebruik van tekst-bestanden, waardoor deze gemakkelijk kunnen worden opgenomen in een versiebeheersysteem als Git, Subversion of TFS. De testen kunnen dan als onderdeel van de code meelopen in branches en zijn gemakkelijk met de code mee te mergen. Dit zorgt ervoor dat de versie van de testen nooit meer uit de pas loopt met de versie van de applicatie.

Proof of Concept

Omdat elke organisatie anders is, adviseren we altijd eerst een Proof of Concept (PoC) uit te voeren, alvorens op grotere schaal met de open source toolchain aan de slag te gaan. Tijdens de PoC automatiseren we die gevallen die voor uw situatie relevant en het meest uitdagend zijn, zodat we kunnen vaststellen dat de oplossing in uw situatie goed werkt en er effectief geautomatiseerd kan worden.

Technische vereisten

Idealiter wordt de toolchain onderdeel van het ontwikkelproces. Dat betekent dat de tooling vanuit een versiebeheersysteem wordt gebruikt, op de lokale werkplek van de ontwikkelaar of test engineer. De werkplek dient daarvoor te beschikken over een Java JDK en Apache Maven. Voor test engineers die enkel testgevallen onderhouden volstaat een basis Java installatie (JRE). Het is indien gewenst mogelijk om een volledig ingerichte CI-straat op basis van Jenkins als Docker-configuratie op te leveren. Hiervoor is een systeem benodigd waarop Docker en Docker-compose zijn geïnstalleerd.

Demo

Uiteraard kan eerst een vrijblijvende demo verzorgd worden waarin de gebruiksvriendelijkheid van deze oplossing wordt getoond. Neem hiervoor contact met ons op.

Meer weten? Neem contact met ons op