ISTQB® Certified Tester – Foundation Level (CT-FL)

Het ISTQB® Certified Tester Foundation Level programma, aangeboden door de International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®), is een internationaal erkend tester certificatieprogramma. Het programma richt zich op de professionalisering van het testvak en is georganiseerd in vier categorieën: Foundation, Agile, Core en Specialist. Het Foundation niveau is ideaal voor beginnende testers of testers die het ISTQB® certificaat willen halen. Daarnaast is het bezit van dit Foundation certificaat vereist voor een Agile, Core of Specialist certificering.

In onze driedaagse cursus bij Praegus Academy worden deelnemers voorbereid op het ISTQB® Foundation examen en het behalen van het ISTQB® Certified Tester Foundation Level Certificaat. Deze training, volledig gebaseerd op ISTQB®, heeft als doel om deelnemers praktische kennis over de fundamenten van testen bij te brengen. Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Tijdens de cursus behandelen we verschillende onderwerpen, zoals de fundamenten van testen, testen en ontwikkelmethoden, statistische technieken, testontwerptechnieken, testmanagement en tools. Deze onderwerpen bieden een grondige introductie tot testen en bereiden de deelnemers voor op het officiële ISTQB® Foundation examen.

Doelgroep

Beginnende testers en/of testers die het ISTQB® certificaat willen halen.

Voorkennis: Er is geen specifieke voorkennis nodig.

Programma

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

  • Fundamenten van testen: Testprincipes, Testproces, Psychologie en onafhankelijkheid van testen;

  • Testen en ontwikkelmethoden: Systeemontwikkelmodellen, Testsoorten en –typen, Onderhoudstesten;

  • Statische technieken: Review proces, Statische code-analyse;

  • Test ontwerp technieken: Black box testtechnieken, White box testtechnieken, Ervaringstesttechnieken;

  • Testmanagement: Organisatie, Planning en begroting, Voortgang en monitoring, Configuratiemanagement, Risico analyse, Incidentmanagement;

  • Tools: Type testtools, Implementatie van tools.

Het ISTQB® Certified tester – foundation level examen
Het ISTQB® Certified Tester – Foundation Level examen bestaat uit verschillende, Engelstalige, multiple-choice vragen over theorie die tijdens de training aan bod zijn gekomen. Om te slagen voor het examen moet de deelnemer minimaal 65% van de vragen correct beantwoorden.

Resultaat

Deze training bevat de introductie tot testen en bereidt u voor op het officiële examen ISTQB® Certified Tester Foundation Level. Het examen kan optioneel worden afgelegd.

Het behalen van het ISTQB® Certified Tester Foundation Level certificaat biedt aanzienlijke voordelen. Het toont aan dat de tester over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om effectief software te testen.

Praktische informatie

De cursus, het materiaal en het examenvoucher kunnen worden aangeschaft via Praegus Academy. Zowel de cursus als het materiaal en examen worden in het Engels verstrekt. Na je inschrijving nemen we contact met je op om het examen in te plannen, dat online en op elk moment kan worden afgenomen. De training zelf geven wij standaard in het Nederlands, maar op verzoek kunnen we dit ook in het Engels verstrekken.

Aantal dagen: 3 dagen.

Prijs:  € 1299,- ( excl. examen à € 250,-, incl. cursusmateriaal en catering).
Voor groepstrainingen, eventueel in-company, hanteren we aparte prijzen, neem daarvoor contact met ons op.

Let op: Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.

Vraag direct informatie aan.