Connect

Praegus Connect biedt een community platform waar de bij Praegus betrokken CoLancers en zelfstandigen vanuit de gezamenlijke expertise samenwerken, ontwikkelen en kennis uitwisselen.

De community stelt CoLancers en zelfstandigen in staat samen te werken op de volgende gebieden.

  • Ontwikkeling (Solutions)

Van idee naar product – In variabele teams werken zelfstandigen samen met Praegus om plannen en ideeën tot realisatie te brengen en concreet vorm te geven.
Product implementatie – Praegus ondersteunt bij het uitrollen van aanpak en producten naar teams in programma’s en projecten.

  • Opleiding (Academy)

De community kan gebruik maken van de mogelijkheden van de Praegus Academy. Naast een mooi curriculum met voordelen voor betrokken zelfstandigen biedt Praegus vanuit de community mogelijkheden voor het opzetten van cursussen voor kleinere groepen zelfstandigen die samen een cursus willen volgen. Ook kunnen leden van de community als gastdocent cursus geven aan de Academy.

  • Events, verbinden en netwerk

Naast de professionele samenwerking organiseert Praegus vanuit het Connect platform geregeld bijeenkomsten waar zelfstandigen buiten de lopende opdrachten met elkaar kunnen bijpraten en elkaar informeren over ontwikkelingen en zaken waar iedereen mee te maken heeft zoals hoe om te gaan met brokers, belastingzaken, offertetrajecten, verzekeringen, pensioenen, etcetera.

Praegus Connect – CoLance

De CoLance variant is er voor de zelfstandige en ondernemende consultant, die zich wil verbinden aan een erkende organisatie. Praegus Connect biedt ruimte voor de ontwikkeling van eigen producten en diensten en opleiding, ondersteund door het netwerk en het kenniscentrum van Praegus.

De beloning is gebaseerd op een goede mix van vast en flexibel, die past bij de zekerheden van een dienstverband en de waardering voor de meer ondernemende consultant. Als Praegus Connecter maak je deel uit van het Praegus bedrijf met een aantal voordelen en faciliteiten die daarbij horen en tegelijkertijd ervaar je de vrijheid van zelfstandig opereren.

We zijn continu op zoek naar betrokken experts met een functionele-, testmanagement-, infra-, technische test- of security achtergrond die onderdeel willen uitmaken van een kennisteam. Denk je dat je geschikt bent voor CoLance of haak je als zelfstandige graag aan bij onze community? ‘Connect yourself’ en laat het ons weten via connect@praegus.nl.