Maatwerk.

Naast e-learning en opleidingen & certificeringen, verzorgt Praegus Academy ook met grote regelmaat maatwerktrainingen. Waar de e-learning trainingen van Praegus Academy veelal doelgericht, generiek en online zijn, de opleidingen zich met name focussen op certificeringen, onderscheiden onze maatwerktrainingen zich over het algemeen door een sterke focus op specifieke vragen, wensen en behoeften van de klant.

Voor wie zijn de maatwerktrainingen?

Maatwerktrainingen verzorgen wij vaak voor groepen deelnemers uit dezelfde organisatie, maar zijn voor alle type deelnemers aan te passen. Dit betekent veel flexibiliteit en ruimte voor persoonlijke input, maar maakt dat we vooraf niet eenduidig op onze website details van iedere maatwerktraining kunnen vermelden, welke verwachtingen er zijn en welke kosten er aan de maatwerktraining verbonden zijn. Het is namelijk maatwerk! Wel kunnen we uitleggen hoe het proces tot een maatwerktraining er bij Praegus Academy uitziet, aangevuld met inspirerende training titels en -bouwblokken.
Praegus team van software testers

Het proces naar een maatwerktraining.

In het proces naar een maatwerktraining doorlopen we een standaard aantal stappen. Net zoals bij de training zelf zal de exacte invulling en doorlooptijd van deze stappen afhankelijk zijn van de wensen. 

1. Contact Praegus: Je neemt contact op met Praegus, met een verzoek voor een (maatwerk)training. Gebaseerd op dit eerste contact zal een collega van Praegus Academy een initieel gesprek inplannen.

2. Initieel gesprek: In het initiële gesprek zal deze collega meerdere details uitvragen om tot een scope voor de (maatwerk)training te komen. Denk hierbij aan: de aanleiding van de vraag, de doelgroep en het doel  en gewenste resultaat van de training. Gebaseerd op deze informatie zal Praegus Academy een voorstel uitbrengen.

3. Voorstel: Het voorstel zal de details en de scope van de gewenste (maatwerk)training beschrijven, waaronder de doorlooptijd, het programma van de training en uiteraard de prijs. Het voorstel wordt vervolgens met je besproken, waarna je de inhoud accepteert.

4. Plannen: Na de acceptatie van het voorstel, zal Praegus Academy een ervaren trainer toewijzen, welke het best bij de materie van de training past, maar die ook een goede aansluiting heeft bij jou en de beoogde deelnemers. In samenspraak met jou en de geselecteerde trainer wordt de training definitief ingepland.

5. Uitvoeren & Evaluatie: Na alle voorbereiding vindt de definitieve training plaats. Hierbij staat jouw wens, zoals uitvoerig besproken, centraal. De trainer zal daarom ook tijdens het verloop van de training regelmatig met jou en de deelnemers afstemmen om, indien nodig, de training tussentijds bij te sturen. In de evaluatie achteraf horen we graag of dit gelukt is, of dat we op enkele aspecten moeten reflecteren. Ons uitgangspunt is om de training zo hands-on mogelijk in te vullen.


Een greep uit onze maatwerktrainingen :

Introductie tot testautomatisering.

Deze maatwerktraining is voor iedereen die worstelt met het testautomatiseringsvraagstuk. We maken de inhoud passend, zodat alle deelnemers na deze training weten hoe ze de eerste stappen kunnen nemen om dit vraagstuk te tackelen.

Introductie tot Playwright testing

Deze maatwerktraining biedt iedereen die in aanraking komt met het automatiseren van web-testen in Playwright een goede basis om zelf aan de slag te kunnen gaan.

Introductie tot Cypress

Deze maatwerktraining biedt iedereen die in aanraking komt met het automatiseren van web-testen in Cypress een goede basis om zelf aan de slag te kunnen gaan.

Introductie JavaScript voor Testers

Bij het opzetten van testautomatisering heb je zeer waarschijnlijk Java of JavaScript nodig. Met deze maatwerktraining leer je een goede basis om zelf aan de slag te kunnen gaan.

Lego voor Scrum

In vele organisaties ontkom je niet meer aan de term en werkwijze ‘Scrum’. In deze interactieve maatwerktraining ervaar je zelf hoe Scrum werkt en/of hoe je als team hierin kunt verbeteren.