Disclaimer

Algemeen
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Praegus deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, informatie toe te zenden dan wel een sollicitatie te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Praegus aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Praegus of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Praegus. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Praegus.

E-mail
De informatie in onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijk materiaal bevatten. Het is dan ook niet toegestaan deze door te sturen of te verspreiden naar personen en/of entiteiten anders dan de beoogde ontvanger, evenals het hergebruik van de informatie. Als een dergelijk bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Praegus is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie in deze e-mailberichten, noch voor tijdige ontvangst daarvan.