Acceptatietest

Wat is een acceptatietest?

Een acceptatie test is een test waarbij gekeken wordt of een op te leveren dan wel een aangepast systeem aan de eisen van de organisatie voldoet. De meest bekende vorm is de gebruikersacceptatietest, waarbij een vertegenwoordiging van de beoogde eindgebruikers samen met de ICT leverancier een test doen om vast te stellen of het systeem bruikbaar is.

Voortraject van de acceptatietest

Voordat de acceptatietesten begonnen kunnen worden zal de ICT-afdeling of de ICT leverancier een aantal testen doen om vast te stellen of de op te leveren functionaliteit conform de specificaties is. Na afronding van deze testen wordt (in de meest ideale situatie) op basis van meetbare afspraken de resultaten van de functionele testen gerapporteerd en wordt het systeem overgedragen aan de vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie.

Kenmerken van de acceptatietest(en)

Focus in de acceptatietesten liggen op het werkproces van de gebruikers en te toetsen of die werkprocessen door het nieuwe systeem ondersteund worden. Deze worden gevalideerd in de gebruikerstesten. Verder zijn er andere testen mogelijk, waaronder de beheerders- of productie acceptatietest waarbij de beheerbaarheid van de applicatie onder de loep genomen wordt.

Belangrijk voor het gedegen testen van de gebruikersaspecten is dat er enerzijds in een aparte testomgeving gewerkt wordt, veelal een omgeving met koppelingen naar andere interne en externe systemen. Daarbij is tijdig regelen van de test infrastructuur een must. Ook essentieel is dat alle gebruikers met een exacte kopie werken van de autorisatie zoals ze die ook in productie gaan gebruiken, dit om problemen in productie met onjuiste gebruikersrechten te voorkomen.

Acceptatietesten in een Agile wereld

Meer en meer projecten en organisaties gaan over op een Agile (achtige) aanpak. Ook bij Agile trajecten dient een systeem geaccepteerd te worden, maar omdat de vertegenwoordiger(s) van de gebruikers nauwer betrokken is en vaak al meerdere demo’s heeft gehad, is het verstandig om de aanpak voor de acceptatietest hierop af te stemmen om dubbel werk te voorkomen.