Agile testen

Wat is agile testen of agile testing?

Agile is een software ontwikkelingsmethode die ontstaan is uit de behoefte naar continue verandering/oplevering bij het ontwikkelen van software. Vooral bij grote projecten en aanpassingen bleek de standaard ontwikkelmethode te traag om aan de snel veranderende eisen en wensen te kunnen voldoen. In 2001 kwamen een aantal programmeurs samen om het ‘Agile Manifesto’ te schrijven. Dat was het begin van een nieuwe manier van software ontwikkelen.

In dit manifesto werd geadviseerd om software niet langer in één groot project (big bang) of in een stuk te ontwikkelen, maar door het op te delen in kleinere en meer behapbare delen (iteraties), bijvoorbeeld per functionaliteit of deelproduct. Hiermee is het proces kleinschaliger en daarmee meer flexibel, zodat er rekening mee gehouden kan worden met de snel veranderende eisen, techniek en de markt.

Ook de manier waarop de teams worden georganiseerd en worden aangestuurd is flexibeler. Bij Agile worden de teams multi-diciplinair samengesteld uit de verschillende teams die er nodig zijn voor het succesvol ontwikkelen van een product.
De teams werken niet meer samen in een traditioneel top-down model, maar de teams zijn zelfsturend, met de manager die ondersteunen in plaats van aansturen. Hierdoor worden de lijnen onderling korter en is er (veel) minder tijd nodig is voor het uitvoeren van bepaalde taken.

In Agile development wordt de focus gelegd op slimmer werken in plaats van harder werken. Met als groot voordeel dat er meer waarde gecreëerd kan worden met minder werk.

Doordat testen een zeer belangrijk onderdeel is van het software ontwikkeltraject is agile testen ook een belangrijk onderdeel van een goede software ontwikkelmethode.

Onze Praegus testers zijn goed bekend met de Agile werkprocessen. En ze zijn goed getraind in de Agile werkmethodes en het Agile testen. Ze hebben directe ervaring in het ondersteunen van Agile teams en het samenwerken met Agile ontwikkelaars. Onze Agile testers zijn snel inzetbaar in ieder ontwikkelprocessen en in ieder Agile team.
Want zij weten heel goed waarmee zij bezig zijn, namelijk andermans zaken.

Waarom Agile werken?

De ontwikkelingen binnen de software en techniek branche gaan razendsnel. Door het toepassen van een Agile werkwijze kunnen organisaties snel inspelen op de continu veranderende techniek, eisen of wensen. Agile werken betekent dat organisaties voorop de ontwikkelingen kunnen blijven en dat ze wendbaarder zijn voor wanneer die situatie verandert.

Wat doet een Agile tester?

Een Agile tester test de verschillende software iteraties op functionele en technische aspecten. Dit kan variëren van web tot aan native applicaties. Met deze tests gaat de tester op zoek naar fouten (ook wel ‘bugs’) in de iteratie aan de hand van de specificaties van de betreffende iteratie.

Een agile tester zorgt ervoor dat iedere iteratie goed getest is voordat het opgeleverd kan worden aan de eindgebruiker. Om deze tests goed uit te voeren is het belangrijk dat de tester weet welke wensen en behoeften de eindgebruiker heeft.

Praegus Academy

Het uitvoeren van software tests in een Agile werkomgeving vraagt om gespecialiseerde kennis, ervaring en expertise. Om een flexibele werkethiek en een gestructureerde werkaanpak. Praegus hecht veel belang aan het bijhouden van onze kennis over trends en ontwikkelingen. Waaronder ook het Agile werken en de agile ontwikkelmethodiek.

Onze expertise op het gebied van testen, testautomatisering, performance testen en security testen delen wij graag met jullie.

Bekijk onze cursus Introductie testtechnieken, opleidingen of maatwerk trainingen.

Bekijk ook:

Onze Academy

Word een testexpert en ga aan de slag met de diverse leerpaden die de Praegus Academy te bieden heeft.

Onze Vacatures

Werken bij Praegus betekent dat je zelf de touwtjes in handen hebt als het gaat om je persoonlijke loopbaanontwikkeling en groei.

Onze Expertises

Wij doen er alles aan om organisaties te verzekeren van de best werkende systemen, applicaties en digitale bedrijfsprocessen.