Agile testen

PRAEGUS, UW PARTNER IN AGILE TESTEN!

Praegus is gespecialiseerd in het testen van informatiesystemen, websites en mobiele applicaties. De ondersteuning van uw organisatie kan variëren van testuitvoering tot testmanagement en van advies bij (test)procesverbetering tot testtrainingen. Onze specialisten onderscheiden zich door brede inhoudelijke ervaring, uitmuntende kennis van testtools en we kunnen zowel functioneel als technisch testen. Hierdoor maken onze testspecialisten in Agile/SCRUM teams het verschil.

Agile en testen

De business vraagt steeds vaker om een Agile werkwijze, bijvoorbeeld volgens het SCRUM framework. Door het iteratief werken en de korte lijnen zijn organisaties in staat om sneller, flexibeler en efficiënter nieuwe systemen productierijp te krijgen. Dat is precies waar de business behoefte aan heeft. Deze verandering in werkwijze heeft ook gevolgen voor de tester. Bij gezamenlijke verantwoordelijkheid in ontwikkelteams zal de tester meer multidisciplinair moeten gaan werken en gaan andere expertises en vaardigheden een rol spelen. De testmanager daarentegen krijgt meer een rol op afstand. Praegus is van mening dat juist bij Agile de testspecialisten hun vakmanschap moeten tonen.

Agile en testautomatisering

Testautomatisering wordt een “onmisbaar” hulpmiddel in een omgeving waarin Agile wordt ontwikkeld. Het toenemende belang van regressietesten leent zich bij uitstek voor de inzet van testautomatisering. Tijdens de korte cycli (sprints) is het belangrijk om aan het einde van iedere cyclus te verifiëren of alle eerder gebouwde functionaliteit nog werkt. De business case voor testautomatisering valt dan eerder positief uit. Naast regressietesten zijn er nog meer redenen om te automatiseren, bijvoorbeeld voor het verhogen van de dekkingsgraad, het inkorten van de benodigde doorlooptijd bij de testuitvoering (efficiëntie) of vanwege complexiteit. Testautomatisering stelt teams in staat om al eerder in het ontwikkeltraject testen uit te voeren zonder dat een GUI nodig is. Dit bevordert de snelheid.

Agile en Praegus

Praegus biedt professionele ondersteuning op testgebied en ziet Agile werken als een van de speerpunten. Onze specialisten hebben veel ervaring in Agile trajecten en zijn getraind en gecertificeerd voor het SCRUM framework. Daarnaast zijn wij ook dé experts in testautomatisering. Als gerenommeerd partner onderhouden we goede contacten met (commerciële) toolleveranciers en de Open Source community. Door onder meer maandelijkse kennissessies houden we onze kennis van testtooling up-to-date. Onze kennis van Agile en testautomatisering is ook terug te vinden in onze trainingen en workshops. Dit maakt Praegus uw ideale partner op het gebied van Agile en testen.