Binnen Rapid Application Development is testen niet nodig?

Dag in dag uit staan mensen in de file om naar het werk toe te rijden. Aangekomen op je werk, maandag vroeg, begin je je ongelezen e-mails een-voor-een door te nemen. Stiekem hoop je dat collega’s meer proactief zijn en koffie voor jou gaan halen. Je denkt na je eerste sip ‘heerlijke’ automatenkoffie terug aan afgelopen vrijdag. Immers, het is al bijna 10 uur, tijd voor de ‘Stand-up’ in de volksmond van Agile teams. Je loopt naar het SCRUM bord en kijkt naar een tiental afgeronde story’s op ‘DONE’ die mooi met magneet stickers op het whiteboard staan geplakt. Zonder testers is het immers zo eenvoudig om geplande story’s af te ronden. In de Definition of Done staat beschreven dat men streeft naar een complete dekking door middel van Unittesten, geschreven door dezelfde ontwikkelaars van dit agile team. Dit zal dan resulteren in een kwaliteitsverbetering. Immers, hoe vroeger men test, hoe makkelijker het is om de fouten op te lossen. De vraag die dan naar boven komt in zo’n situatie: zijn er dan nog wel testers en uitgebreide testactiviteiten nodig?

Tegenwoordig wil iedereen af van software ontwikkeltrajecten die jaren duren. Veel bedrijven tonen met trots dat zij gekozen hebben voor bijvoorbeeld Mendix of OutSystems, twee bekende Rapid Application Development (RAD) oplossingen binnen de Nederlandse ICT markt. De vraag naar snelle en goedkopere implementaties van applicaties heerst bij overheden en semi-overheden. ICT budgetten worden per dag steeds meer uitgeknepen, wat resulteert in kleinere ontwikkelbudgetten. RAD oplossingen garanderen een slimmere aanpak en snellere doorlooptijden, die resulteren in lagere kosten in vergelijking tot traditionele ontwikkeltrajecten. Dit kan bereikt worden doordat de ontwikkelaar ontwikkelt binnen een 4GL (Fourth Generation Language) omgeving, zodat er object georiënteerd gemodelleerd wordt en er geen sprake meer is van klassieke, tijdrovende en ingewikkelde programmering. Hergebruik van functionaliteit wordt aangemoedigd en de communicatie wordt door middel van intuïtieve hulptools versimpeld.

Door de trend van RAD oplossingen worden situaties gecreëerd waarbij ontwikkelaars een dubbelrol krijgen toebedeeld. Aan de ene kant krijgen zij de verantwoordelijkheid om samen met de potentiële klant een succesvolle applicatie op te leveren. Denk hierbij aan oplossingen zoals Mendix, OutSystems en Salesforce. Aan de andere kant zijn zij tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de software. De keerzijde is dat deze ontwikkelaars verantwoordelijk zijn voor iets waar zij niet voor zijn opgeleid.

Om terug te komen op de titel van dit verhaal: veel organisaties blijven de fout maken om het testen van applicaties te laten uitvoeren door ontwikkelaars die niet gespecialiseerd zijn in dit vak. Door de trend van steeds verder ontwikkelende RAD in 4GL wordt het makkelijker om het testen af te schuiven naar een tweederangs activiteit bij het opmaken van nieuwe offertes. Volgens de Prediction 2017 voor Application Development door Gartner geldt dat het Testen niet langer een fase is in DevOps delivery, maar een integrale activiteit geworden is die alles omtrent kwaliteit raakt. Door de aanwezigheid van angstaanjagende nieuwsberichten dat er weer een lek van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden wordt het echt tijd om het testen niet meer te onderschatten! Zolang de menselijke factor blijft bestaan in het ontwikkeltraject van de software applicaties, zal testen een belangrijk onderdeel blijven. Testen heeft niet meer het predicaat van een anker binnen het project door nieuwe snelle manieren van testen. Denk hierbij aan Testautomatisering.

Door te starten met het accepteren dat er goede testen vereist zijn, die gebouwd en uitgevoerd zijn door specialisten, kan pas gedacht worden aan een goed product. Bij de opkomst van RAD oplossingen moeten we niet vergeten dat Testen een integraal onderdeel is geworden van kwaliteit.
Niet vergeten!

Vond je dit artikel interessant? Deel het op social media!