Op weg naar een Agile Enterprise; de HP ALM Masters 2014

Op 20 maart jl. organiseerde HP in Nederland de ALM Masters 2014. Het thema was ‘Bring Agility to your enterprise’ en dit werd gebruikt om de mogelijkheden van de nieuwe ALM versie 12 onder de aandacht te brengen. Met twee Praegustatoren waren wij aanwezig. In deze blog een korte update van de, in mijn ogen, belangrijkste zaken.

De dag begon met een wake-up call van Toby Marsden van HP. De hoofdboodschap is samen te vatten als ‘Meer & Sneller’. De business wil (of moet?) op elk moment nieuwe ict kunnen aanwenden. In een grafiek wordt getoond dat we van 4 releases per jaar in 2010 op weg zijn naar 120 releases per jaar in 2020.

Dit vergt een Agile werkwijze en Continuous Delivery. Het denken in releases moeten we dan loslaten. Een interessante (en in mijn ogen realistische) waarschuwing wordt toegevoegd als wordt opgemerkt dat we er niet zijn als de Board roept dat we Agile gaan werken. Van zowel klant als leverancier (en al die mensen die daar achter zitten) wordt hierbij wel een andere houding verwacht. Dit is een verandering op zich. Meer achtergrond is o.a. te vinden in het “Enterprise 2020”-onderzoek van Ovum.

De volgende spreker was Kurt Bittner van Forrester Research. In het verlengde van de hiervoor geschetste ontwikkelingen benoemde hij een aantal potentiële belemmeringen. Om binnen de eisen van snel en agile ook nog kwaliteit op te leveren worden hoge eisen gesteld aan testomgevingen en testdata. Het creëren hiervan vraagt dan ook een agile werkwijze; iets wat momenteel nog vaak te wensen overlaat. Ook benoemt hij culturele aspecten als barrière. Vaak moeten de organisatie en de mensen ook veranderen in hun manier van aansturen, denken en handelen.

De inzet van tooling wordt noodzakelijk om het snellere voortbrengingsproces mogelijk te maken. De snelheid van handelen en de toename van het herhaalbare testwerk vanwege de noodzakelijke quality assurance in dergelijk trajecten vergroten de ROI aanzienlijk. Waar bij meer traditionele werkwijzen het aantal releases nog een belangrijke factor was in de afweging is de gewenste snelheid nu een cruciale factor geworden. Het gaat bij geautomatiseerd testen dan niet meer over een efficiëntie-slag, maar het is noodzakelijk om gezond te kunnen opereren als organisatie.

Om de snelheid er in te houden zal vroegtijdig testen ook noodzakelijk zijn. Dat betekent dat steeds meer getest zal moeten worden voordat de GUI beschikbaar en met inzet van stubs en drivers. Ook dit vergroot de behoefte aan de juiste tools.

De testtools zullen met name focussen op aspecten als functionaliteit, performance en security. Het handmatig testen zal zich steeds meer focussen op gebruikersvriendelijkheid en bruikbaarheid. Een beweging als Exploratory Testing sluit hier goed bij aan omdat die juist aandacht vraagt voor het onverwachte en onvoorspelbare en zaken die niet vooraf te definiëren zijn.

Om het snelle aanpassen te kunnen volbrengen is Continuous Delivery van groot belang. Release management wordt ‘old-school’, het voortbrengen gebeurt in kleine batches. Steeds meer testen zullen geautomatiseerd moeten worden en om het snel en vroegtijdig testen goed vorm te geven zal dit met name op API level gebeuren.

Na dit ‘geweld’ over wat ons te wachten staat (of waar sommigen al herkenbaar in zitten) wordt met een presentatie van ALM Apps 12 aangetoond hoe HP inspeelt op al deze ontwikkelingen. Ik noem hier de vijf aandachtspunten die in versie 12 onderscheidend moeten gaan worden:

  • Cloud testing; voorzieningen om op het gebied van performance en scaling beter te kunnen testen.
  • User Experience; het geheel van de ALM suite is beter geïntegreerd en heeft een moderne gebruikersinterface gekregen.
  • Mobile testing; op dit gebied zijn de voorzieningen verder uitgebreid in combinatie met kennis van PerfectoMobile en Shunra.
  • Continuous testing; goede voorzieningen om op verschillende niveaus te testen (ook non-GUI, API etc) en voorziening om Service Virtualization goed te gebruiken bij het vroegtijdig testen en het creëren van de juiste testomgevingen.
  • Flexible delivery; het pricing model is vereenvoudigd en laagdrempeliger geworden, waarmee HP de potentiele klanten tegemoet hoopt te komen.

In een aantal vervolgsessies werden verschillende aspecten verder uitgelegd. Een belangrijke (herkenbare) boodschap die de goed verstaander kon horen: je bent er niet met de juiste tool.

Bij de onderwerpen mobile, performance en security viel het te beluisteren. Je hebt naast de tool kennis nodig van de business, maar ook een goed testproces. Dit werd ook benoemd vanuit het World Quality Report 2013-14 waar de business aangeeft dat ze inmiddels over de tools beschikken maar dat de huidige methodes nog niet goed genoeg zijn om de tools optimaal te benutten. Hiermee kom ik tot mijn conclusie. Het aloude ‘a fool with a tool is still a fool’ is dus nog steeds waar. Echter, de noodzaak om na de aanschaf van een testtool ook te komen tot een test automation oplossing zal de komende jaren bepalen of je als organisatie in staat bent om te voldoen aan de verwachtingen.

Vond je dit artikel interessant? Deel het op social media!