Praegus Thema avond Tosca Testsuite

Eind januari kwam een aantal Praegustatoren bij elkaar om te worden bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van testtools. Naast het sociale aspect van gezellig bijpraten hebben deze avonden een inhoudelijke invulling doordat testtool leveranciers de mogelijkheid krijgen om de nieuwste ontwikkelingen van hun suites aan ons te demonstreren.

Deze keer was de beurt aan Tricentis, de leverancier van de Tosca Testsuite (www.tricentis.com). De presentatie werd verzorgd door Remco Kwinkelenberg van Tricentis.
Door Gartner wordt deze partij als een van de visionairs gezien op het gebied van ‘Integrated Software Quality Suites’. Daarmee is ook snel verklaard waarom 13 Praegustatoren deze avond aanwezig waren.

Tosca roept bij mij het beeld op dat ze zich sterk profileren op het gebied van ‘scriptless test automation’. De Tosca Testsuite is erop gericht om de functionele kennis en business kennis gescheiden te houden van het technische werk van de testautomatiseerder. Met behulp van een Engine layer onder de motorkap wordt een functionele tester in staat gesteld om op eenvoudige wijze scripts samen te stellen die geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd.
Praegus heeft inmiddels ook enkele collega’s die gecertificeerd zijn om aanpassingen te doen op de Engine, om zodoende voor eindklanten deze Testsuite optimaal te kunnen inzetten.

Tijdens de demo kregen we een inkijkje in de meest recente ontwikkelingen. De TBox (The Next Generation Automation Platform) is een verzamelterm waarin meerdere componenten geactiveerd kunnen worden. Het meest in het oog springend zijn het cross browser testen (voor Chrome, IE en FireFox) en het testen van WebServices, dat wordt ondersteund met hulpmiddelen zoals het omzetten WSDL naar XML of XSD. De mogelijkheden voor non-GUI testen worden nog uitgebreid met voorzieningen voor JSON en REST.
Heel binnenkort wordt de TBox uitgebreid met een module voor Mobile testing. Het cross device testen wordt natuurlijk steeds belangrijker en daarom behoort een mobile test solution tot een ‘must have’ van ieder zichzelf respecterende testtoolleverancier.
We spraken even met z’n allen door over goede mobile test strategieën en we kwamen tot de conclusie dat ook hiervoor weer geldt dat zo vroeg mogelijk testen het beste is. Met de juiste voorzieningen kan al heel veel getest worden voordat je daadwerkelijk terecht komt op het fysieke device met het gewenste platform. Een juiste strategie kan ook hier aanzienlijke versnelling van de oplevering betekenen, nog voordat je de GUI beschikbaar hebt.

Aansluitend op recente ontwikkelingen is de Tosca Testsuite ook in staat om te integreren met Jenkins waardoor het goede ondersteuning verleent in een Continuous Integration omgeving.
Tenslotte biedt Tosca steeds meer mogelijkheden op het gebied van Test Data Management. In combinatie met Model Based test automation kan de juiste testdata worden gegenereerd. Dit laatste betreft functionaliteiten die er zeer geavanceerd uit zien. Vanuit mijn eigen ervaring moet ik helaas melden dat ik tot nu toe hiervan zelden goede toepassingen heb gezien, met name omdat het ontbreekt aan een belangrijk uitgangspunt, nl. een volwassen uitgekristalliseerd model.
De laatste ontwikkelingen die kort zijn aangestipt betroffen voorzieningen op het gebied van Virtualization en een Simulator voor T2S projecten (T2S staat voor TARGET2-Securities, een Europees project dat als doel heeft om de komende jaren een centraal betaalsysteem neer te zetten voor effectentransacties).

Napratend kunnen we concluderen dat Tosca Testsuite een interessante tool blijft. Het ziet er verzorgd en gebruiksvriendelijk uit. Daarnaast blijft het serieus doorontwikkelen en meegroeien met de technologische ontwikkelingen en klantbehoeften.

Vond je dit artikel interessant? Deel het op social media!