Selenium Tool

Wat is de Selenium Tool?

De Selenium Tool is een open source Tool die vaak binnen project gebruikt wordt om de testen te automatiseren. De Selenium tool kan gebruikt worden om de volgende zaken geautomatiseerd te kunnen testen:

  • API’s;
  • Integratie testen;
  • GUI en UI testen.

Door deze zaken geautomatiseerd te testen kunnen testers snel uitspraak doen over de kwaliteit van de software under test.

Selenium is ook eenvoudig te integreren met Continues Integration (CI) en Continues Delivery (CD) tools. Daardoor is het mogelijk om de in Selenium gemaakte testen te gebruiken voor het geautomatiseerd testen van de builds. Verder kan Selenium ingezet worden in combinatie met tools zoals FitNesse en Cucumber. Hierdoor is het mogelijk om voor de business leesbare testen te creëren.

Waarom de Selenium Tool gebruiken?

Wat zijn redenen om de Selenium Tool te gebruiken? Selenium is open source, waardoor u zonder al te veel investeringen kunt beginnen met testautomatisering. De geautoriseerde testen die met Selenium gecreëerd worden zijn robuust en eenvoudig te gebruiken op meerdere omgevingen (bijvoorbeeld test en acceptatie) en browsers (bijvoorbeeld Chrome en FireFox). Verder ondersteunt Selenium het concept van data driven testing. Dit maakt het mogelijk door middel van een script meerdere scenario’s uit te voeren. Dit gebeurt elke keer met andere testdata. Daarnaast ondersteunt Selenium het gebruik van reusable componenten, waardoor het mogelijk is om snel nieuwe geautomatiseerde testen te creëren. Daarnaast ondersteunt Selenium de meest gebruikte programmeertalen, waardoor het binnen de meeste softwareontwikkeltrajecten te implementeren is.

Welke uitdagingen heeft de implementatie van de Selenium Tool?

De Selenium Tool is open source, waardoor er vooraf geen grote initiële investering noodzakelijk is. Dit wil niet zeggen dat er met de implementatie van de Selenium Tool geen kosten gemoeid zijn, omdat de Tool geïmplementeerd en opgezet moet worden. Dit is iets waar de experts van Praegus uw zeker mee kunnen helpen. Ze hebben ruime ervaring met het opzetten van de Selenium Tool. Op de basis van een Proof Of Concept (POC) kunnen de Experts van Praegus een inschatting maken van wat er binnen uw organisatie gedaan moet worden om Selenium op de juiste manier te kunnen implementeren en gebruiken.

Bekijk ook:

Onze Academy

Word een testexpert en ga aan de slag met de diverse leerpaden die de Praegus Academy te bieden heeft.

Onze Vacatures

Werken bij Praegus betekent dat je zelf de touwtjes in handen hebt als het gaat om je persoonlijke loopbaanontwikkeling en groei.

Onze Expertises

Wij doen er alles aan om organisaties te verzekeren van de best werkende systemen, applicaties en digitale bedrijfsprocessen.