Augmented Testing

De wereld van testen, testautomatisering en tools ontwikkelt zich enorm snel. Zo snel, dat we steeds meer uitdaging zien om de ontwikkelingen bij te houden. Om voorop te lopen en innoverend te blijven onderzoeken wij manieren om testsets te optimaliseren.

Continious Integration

In een Agile werkomgeving is wendbaarheid erg belangrijk. Continue aan kunnen passen aan nieuwe inzichten en korte feedback cycli zijn essentieel om software op te kunnen leveren welke het best past op wat de opdrachtgever wil. Een onderdeel van deze wendbaarheid is Continuous Integration (CI) en Continious Deployment (CD). Het sneller en vaker releasen van software wordt steeds belangrijker. Kritisch in dit proces is de inrichting van de Continuous Deployment pipeline.

De pipeline en testen

Snelheid is belangrijker geworden, maar dit betekent niet dit ten koste moet gaan van de kwaliteit. De geautomatiseerde testen die draaien binnen de pipeline dienen er voor te zorgen dat er geen software in productie komt die niet voldoet aan de gestelde eisen. Testen is in het Continuous Deployment paradigma nog altijd essentieel.

Maar zijn alle testen die gemaakt worden voor elke wijziging even relevant? Unit testen, systeemtesten, integratietesten, ketentesten, (geautomatiseerde) acceptatietesten, security testen, performance testen… Heel veel testen die vaak gemaakt worden door verschillende mensen in verschillende teams. Hoe lang duurt het om al deze testen te draaien? Hoe lang mag het duren? Bewijst die ene acceptatietest niet in de praktijk exact hetzelfde als die andere systeemtest?

Het gevecht tussen snelheid en kwaliteit

De tijd die het kost tussen een ‘checkin’ en een ‘deployment’ op productie moet niet te lang zijn. Bij een productie-issue moet het team in staat zijn om snel een fix te kunnen deployen zonder het normale proces te hoeven vermijden. Dit ‘normale’ proces moet dus zowel snel zijn als kwaliteit garanderen.

Zorgen voor een zo kort mogelijke testset die zo veel mogelijk relevante requirements dekt is essentieel. Praegus heeft een oplossing om een project of organisatie helpen om de bestaande testset hierin doorlopend te optimaliseren door inzicht te geven in en te prioriteren op basis van onder andere:

  • Testen met overlappende dekking.
  • Testen die lang duren en/of altijd slagen.
  • Welke testen, bij welke wijziging als eerste uitgevoerd zouden moeten worden.

Met deze inzichten kan de delivery pipeline geoptimaliseerd worden; fouten worden eerder gevonden, software kan sneller naar productie en het onderhoud op geautomatiseerde testen wordt geoptimaliseerd omdat dubbele testen uitgezet kunnen worden. Dit inzicht helpt het gesprek over de inrichting en de dekking van de testset met objectieve informatie. En dit helpt het Continuous Deployment proces.

Meer weten? Neem contact met ons op