TMap training

TMap trainingen van Praegus (op een enkele uitzondering na en afhankelijk van de wens van de klant) bevatten een theoretisch en een praktijkdeel. Zo wordt de effectiviteit van de theorie sterk bevorderd.

Bij Praegus trainingen staat het gebruik van standaard testmethoden en -technieken, zoals TMap NEXT® en ISTQB centraal. In de meer gespecialiseerde trainingen kan men zich verdiepen in specifieke onderwerpen zoals TPI (Test Process Improvement) en Geautomatiseerd Testen. Andere alternatieven zijn trainingen die focussen op het testen bij verschillende systeemontwikkelmethodieken (zoals waterval, DSDM, RUP, Agile etc.), evenals op het testen in pakketomgevingen.

Wat is TMap?

TMap is de afkorting van ‘Test Management Approach’. TMap NEXT® is de vernieuwde methode voor het inrichten en beheren van het testproces. Het is dé standaard in Nederland. Deze training is gebaseerd op de vernieuwde versie van TMap®, zoals beschreven in het boek TMap® Next.

Kwaliteitsverbetering van software blijft belangrijk. We zijn immers nog ver verwijderd van ‘zero defects’. De Test Management approach (TMap®) is hét voorbeeld van een gestructureerde testaanpak. TMap is als teststandaard toonaangevend, honderden organisaties – wereldwijd – passen inmiddels TMap toe.

BESCHRIJVING TMAP TRAINING  TEST ENGINEER

De TMap training behandelt alle belangrijke facetten van TMap die voor het uitvoerende niveau nodig zijn. De cursist leert de verschillende fases van het gestructureerd testen. Dit faseringsmodel is een van de essenties van TMap® NEXT. De andere essenties: business driven testmanagement (BDTM) aanpak, adaptieve testmethode en met name de complete gereedschapskist (zoals technieken) komen ruim aan bod. Hierdoor leert de cursist technieken en hulpmiddelen om de voorbereiding, specificering en uitvoering van het testen goed te kunnen volbrengen.

De cursist wordt aan de hand van het lesmateriaal begeleid en voorbereid op het examen. De cursist ontvangt het boek TMap® NEXT. De training is gericht op de exameneisen en is daarom een ideale voorbereiding hiervoor. Bovendien wordt er tijdens de training op meerdere momenten een oefenexamen afgenomen en vervolgens besproken met de docent.
Na afloop kan de cursist op een nader te bepalen moment aan het examen TMap NEXT® Test Engineer deelnemen.

Doel van de TMap training

De training bereidt de deelnemers voor op het TMap NEXT® Test Engineer examen. De onderwerpen die in de training worden behandeld, sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de exameneisen die gelden voor het examen.

Doelgroep

De TMap training is primair bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot 1 jaar werkervaring in het vakgebied testen. De training is tevens bedoeld voor mensen die in de dagelijkse praktijk met testen bezig zijn en die hun werk gestructureerd willen uitvoeren. De winst van gekwalificeerde testers voor organisaties en opdrachtgevers is dat de gestructureerde aanpak leidt tot een efficiënter testproces.

Overigens is de module ook geschikt voor gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die zich bezighouden met het testen van informatiesystemen en softwareproducten. Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen is een pré.

Onderwerpen TMap training

De TMap training zal worden gegeven op drie aansluitende dagen, waarbij op de laatste middag een proefexamen gedaan wordt.

Op basis van de exameneisen van EXIN komen de volgende onderwerpen aan bod (tussen haakjes staat het percentage voor de verschillende onderwerpen in het examen).

 • Kader en belang van testen (15%)
  • Gestructureerd testen (11%)
  • De essenties van TMap (4%)
 • TMap fasering acceptatie- en systeemtesten (40%)
  • TMap testmanagement fasen (10%)
  • TMap testuitvoerende fasen (30%)
 • Ontwerpen van tests (40%)
  • Dekkingsvormen en basistechnieken
  • Testontwerptechnieken
 • Ontwikkeltesten (5%)
 • Proefexamens en examen

Duur

De TMap training duurt 3 dagen, inclusief proefexamen. Voor het examen dient men rekening te houden met nog circa 40 tot 60 uur zelfstudie.

Unieke kenmerken

Praegus stelt haar trainer in de periode van de zelfstudie ter voorbereiding op het examen nog beschikbaar om de cursisten bij eventuele onduidelijkheden te ondersteunen. Deze persoonlijke ondersteuning zal telefonisch of via mail plaats vinden.

Na afloop weten bezitters van het certificaat TMap® NEXT Test Engineer hoe tests moeten worden voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd, welke technieken, infrastructuur en hulpmiddelen hiervoor gehanteerd kunnen worden en hoe dit past binnen de fasering van een testproces.

Leerdoelen TMap training

De leerdoelen van TMap NEXT ® Test Engineer zijn de volgende:

 • Het behalen van het TMap NEXT ® certificaat vanwege marktstandaard en algemeen vereiste theoretische onderbouwing voor de functie Tester (De examentraining TMap NEXT® Test Engineer is puur gericht op het behalen van het certificaat.)
 • De theorie van de TMap methodiek beheersen: Bezitters van het certificaat TMap NEXT® Test Engineer weten in theorie hoe tests moeten worden voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd, welke technieken, infrastructuur en hulpmiddelen hiervoor gehanteerd kunnen worden en hoe dit past binnen de fasering van een testproces.
 • Gedetailleerde leerdoelen kunnen bij de cursisten tevens (delen van) onderstaande punten zijn:
  • Het kennen van de diverse testbegrippen;
  • Beschrijven wat testen en toetsen is en wat testen oplevert;
  • De testbegrippen en de voordelen van een gestructureerde testaanpak
  • kunnen omschrijven;
  • De testimago aandachtspunten en de eigenschappen die een tester moet bezitten, noemen;
  • Kenmerken van de business driven testmanagement aanpak kunnen opnoemen;
  • In staat zijn TMap processen te beschrijven;
  • Voorbeelden kunnen geven uit ‘de gereedschapskist’;
  • In staat zijn adaptiviteitskenmerken te benoemen;
  • In staat zijn TMap testmanagement fasen te benoemen;
  • Uitleggen wat de fasen Planning, Beheer en Inrichting en beheer infrastructuur inhouden;
  • Kwaliteitsattributen en testvormen kunnen benoemen en toelichten;
  • Beschrijven wat een testomgeving is;
  • Voorbeelden noemen van soorten testtools;
  • Uitleggen wat de voordelen van het gebruik van testtools zijn;
  • Voorbeelden geven van activiteiten en doelen in de fasen Voorbereiding, Specificatie, Uitvoering en Afronding;
  • Uitleggen wat de onderlinge volgorde is van de activiteiten, en wat daarbij de afhankelijkheden zijn, in de fasen Voorbereiding, Specificatie,
 • Uitvoering en Afronding;
  • Een intake op de testbasis uitvoeren en de resultaten van de intake
  • kunnen verwerken en hierover rapporteren;
  • Het belang en gebruik van centrale uitgangssituaties kunnen toelichten;
  • De verschillende manieren van testen kunnen toelichten;
  • Een bevinding doen en een bevindingrapport kunnen opstellen.
  • De ontwikkeltestsoorten kunnen beschrijven;
  • De kenmerken, de context en voor- en nadelen van beter ontwikkeltesten
  • kunnen beschrijven.
  • De essentiële begrippen rondom het ontwerpen van tests toelichten;
  • De verschillende dekkingsvormen toelichten en toepassen;
  • De verschillende testontwerptechnieken toelichten en toepassen;
  • Op een gegeven testbasis en een gegeven dekkingsvorm en/of
  • testontwerptechniek testgevallen maken.

De training TMap Test Engineer is een standaardtraining, gericht op het behalen van het bijbehorende certificaat. De training behandelt een breed spectrum aan basale testkennis waardoor het een goede basis vormt voor de uitvoerende tester.
De inhoud is volledig bepaald door de exameneisen en de te behandelen stof zoals omschreven in de examengids van EXIN. Het is daardoor bij deze training niet mogelijk om specifieke eigen doelen door te vertalen in een aanpassing van de inhoud van de TMap training.

Indien afwijkende leerdoelen de voorkeur genieten, dan kan dit in een afgeleide maatwerktraining worden verwerkt waarin delen van de TMap NEXT® Test Engineer zijn verwerkt, óf in een aanvullende training naast de standaardtraining.