TMAP® trainingen

TMAP® trainingen van Praegus (op een enkele uitzondering na en afhankelijk van de wens van de klant) bevatten een theoretisch en een praktijkdeel. Zo wordt de effectiviteit van de theorie sterk bevorderd.

Bij Praegus trainingen staat het gebruik van standaard testmethoden en -technieken, zoals in TMAP® en ISTQB centraal staan. In de meer gespecialiseerde trainingen kan men zich verdiepen in specifieke onderwerpen zoals TPI (Test Process Improvement) en Geautomatiseerd Testen. Andere alternatieven zijn trainingen die focussen op het testen bij verschillende systeemontwikkelmethodieken (zoals waterval, DSDM, RUP, Agile etc.), evenals op het testen in pakketomgevingen. Voor onze maatwerktrainingen zullen wij met jou bespreken wat precies de behoefte is. 

Wat is TMAP®?

TMAP® is de afkorting van ‘Test Management Approach’. TMAP® , met de bijbehorende boek ‘Quality for DevOps teams’, is de vernieuwde methode voor het inrichten en beheren van het testproces. Het is dé standaard in Nederland. En TMAP® bouwt aan de weg om ook internationaal dé standaard te worden. Deze training is gebaseerd op de nieuwste versie van TMAP®.

Kwaliteitsverbetering van software blijft belangrijk. We zijn immers nog ver verwijderd van ‘zero defects’. TMAP® is hét voorbeeld van een gestructureerde testaanpak. Deze theorie en certificering is de teststandaard voor honderden toonaangevende organisaties – wereldwijd – die TMAP® inmiddels toepassen.

BESCHRIJVING TMAP TRAININGEN

In de IT-wereld van vandaag wordt van cross-functionele teams verwacht dat ze snel bedrijfswaarde met de juiste kwaliteit leveren. TMAP® ondersteunt deze nieuwe manier van werken aan “built-in quality” die verder gaat dan testen alleen. Daarbij bestaan er op dit moment 3 TMAP® trainingen:

 1. TMAP Quality for cross-functional teams (QCFT)
 2. TMAP Organizing built-in quality at scale (ORGN)
 3. TMAP High-performance quality engineering (PERF)

 

Deze trainingen zijn gebaseerd op het boek “Quality for DevOps teams”. De cursist wordt aan de hand van dit lesmateriaal begeleid en voorbereidt op het bijbehorende examen. De training is gericht op de exameneisen en is een ideale voorbereiding hiervoor. Bovendien wordt er tijdens de training op meerdere momenten een oefenexamen afgenomen en vervolgens besproken met de docent. Na afloop kan de cursist op een nader te bepalen moment aan het examen afnemen.

Quality for cross-functional teams

Deze training biedt alle mensen in een high-performance IT delivery team (zoals DevOps of Scrum) de vereiste kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor het inbouwen van kwaliteit in hun IT-systeem en het geven van vertrouwen dat de nagestreefde business value kan worden geleverd.

Organizing built-in quality at scale

Het organiseren van QA & testen vereist het opstellen, plannen, voorbereiden en beheren van de activiteiten. Deze opleiding traint professionals die hiervoor verantwoordelijk zijn, in benodigde kennis en vaardigheden om teams in staat te stellen “eigenaarschap van kwaliteit” te nemen.

Doel van de TMAP® training

De training bereidt de deelnemers voor op het betreffende TMAP® examen. De onderwerpen die in de training worden behandeld, sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de exameneisen die gelden voor het examen.

Doelgroep

De TMAP® ‘Quality for cross-functional teams’ (QCFT) training is bestemd voor (beginnende) professionele IT professionals die zich bezig (willen gaan houden) met het vakgebied software testen en die hun werk gestructureerd willen uitvoeren. Naast test professionals is daarom deze training ook geschikt voor gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die zich bezighouden met het testen van informatiesystemen en softwareproducten. Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling is een pré.

De TMAP® ‘Organizing built-in quality at scale’ (ORGN) training is geschikt voor alle mensen die betrokken zijn bij het organiseren van high-performance IT delivery (zoals DevOps en Scrum).Naast test professionals is deze training ook geschikt voor project leiders, business analisten, product owners, ontwikkelaars en beheerders. Basiskennis over informatietechnologie, werken in teams en een Agile manier van werken is vereist. Het TMAP® Quality for cross-functional teams’ certificaat is sterk aanbevolen.

De winst van beide trainingen is gekwalificeerde testers voor organisaties en opdrachtgevers is dat dezelfde gestructureerde aanpak leidt tot een efficiënter testproces.

Onderwerpen

De TMAP® trainingen bereid de deelnemers voor op het bijbehorende examen. Op basis van de exameneisen van iSQI komen de volgende onderwerpen aan bod:

Quality for cross-functional teams

 • Het VOICE-model voor het realiseren van business value door IT delivery,
 • IT delivery modellen, met nam DevOps,
 • Cross-functionele teams en continuous quality engineering,
 • De “whole-team” benadering en relevantie voor Dev- en Ops-mensen,
 • QA-& test topics zoals:
  • Reviewing en pull-requests,
  • Continuous improvement,
 • Continuous everything, testautomatisering en CI/CD-pijplijn,
 • Totale kosten van kwaliteit,
 • Indicatoren, rapportage en “alerting”,
 • Kwaliteitsmaatregelen,
 • Persoonlijke, interpersoonlijke en teamvaardigheden,
 • Testvariëteiten, zoal perfomance-, usability-, security testing ,
 • Experience-based testen: exploratory testing en mob testing,
 • Testontwerp: grenswaardenanalyse, paden dekking, conditie gebaseerd testen, code coverage en mutation testing.
 • Proefexamens

 

Organizing built-in quality at scale

 • IT delivery modellen (inclusief DevOps, Scrum en SAFe®),
 • Het VOICE-model voor het realiseren van business value door IT delivery,
 • CI/CD-pijplijn en tooling,
 • QA-& test topics zoals:
  kwaliteits- & testbeleid,
  monitoring & control,
  bevindingenbeheer,
  rapportage & “alerting”,
  begroting & planning,
  metrieken en continuous improvement,
  infrastructuur
 • Organiseren van team-overstijgende quality engineering,
 • Ketentesten binnen een team of over meerdere teams heen,
 • Kwaliteitsattributen & testvariëteiten,
 • Persoonlijke, interpersoonlijke en teamvaardigheden voor effectieve samenwerking binnen en tussen teams.

 

Duur

Zowel een TMAP ‘Quality for cross-functional teams’ als TMAP ‘Organizing built-in quality at scale’ training duurt 3 dagen. Optioneel kan daarnaast gekozen worden voor een halve dag examentraining. Het examen kan optioneel worden afgelegd door Praegus.

Unieke kenmerken

De de verzorging van deze training levert bij Praegus Academyeen ervaren – en geaccrediteerde trainer met kennis en praktische ervaring op het gebied van software testen, procesverbetering, testtechnieken en testmethodieken, testautomatisering, Agile en in het bijzonder didactische vaardigheden. Een trainer is bij Praegus altijd een zeer ervaren testconsultant, welke dagelijks nog met ‘zijn voeten in de klei staat’ bij de opdrachtgevers van Praegus.

Praegus stelt haar trainer in de periode van de zelfstudie ter voorbereiding op het examen nog beschikbaar om de cursisten bij eventuele onduidelijkheden te ondersteunen. Deze persoonlijke ondersteuning zal telefonisch, via mail of via ons speciale Praegus Academy Slack kanaal plaats vinden.

Leerdoelen TMAP® training

Alle TMAP® trainingen zijn  is een standaardtraining, gericht op het behalen van het bijbehorende certificaat. De training TMAP® Quality for cross-functional teams een breed spectrum aan basale testkennis behandelt waardoor het een goede basis vormt voor de uitvoerende tester. De training TMAP® Organizing built-in quality at scale focust zicht juist op de activiteiten die zich focusen op de ‘organiseerde’ kant van het gehele verhaal zonder hier een specifieke rol aan te hangen.

De leerdoelen van TMAP® ‘Quality for cross-functional teams’ zijn de volgende:

 • Het behalen van het TMAP® QCFT certificaat vanwege marktstandaard en algemeen vereiste theoretische onderbouwing voor het uitvoeren van software test werkzaamheden binnen een DevOps team.
 • De theorie van de TMAP® methodiek beheersen;
  Bezitters van het certificaat TMAP® QCFT weten in theorie hoe tests, binnen een DevOps team, moeten worden voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd, welke technieken, infrastructuur en hulpmiddelen hiervoor gehanteerd kunnen worden en hoe dit past binnen de fasering van een testproces.

De leerdoelen van TMAP® ‘Organizing built-in quality’ zijn de volgende:

De inhoud is volledig bepaald door de exameneisen en de te behandelen stof zoals omschreven in de examengids van iSQI. Het is daardoor bij deze training niet mogelijk om specifieke eigen doelen door te vertalen in een aanpassing van de inhoud van de TMAP® training.

Indien afwijkende leerdoelen de voorkeur genieten, dan kan dit in een afgeleide maatwerktraining worden verwerkt waarin delen van de TMAP® ‘Quality for cross-functional teams’ en/of TMAP® ‘Organizing built-in quality at scale’ zijn verwerkt. Ook is het mogelijk om een maatwerktraining aan te vragen als aanvulling op een TMAP® training.

Bekijk ook:

Onze Academy

Word een testexpert en ga aan de slag met de diverse leerpaden die de Praegus Academy te bieden heeft.

Onze Vacatures

Werken bij Praegus betekent dat je zelf de touwtjes in handen hebt als het gaat om je persoonlijke loopbaanontwikkeling en groei.

Onze Expertises

Wij doen er alles aan om organisaties te verzekeren van de best werkende systemen, applicaties en digitale bedrijfsprocessen.