TMAP® Organizing built-in quality at scale

In de IT-wereld van vandaag wordt van cross-functionele teams verwacht dat ze snel bedrijfswaarde met de juiste kwaliteit leveren. TMAP® ondersteunt deze nieuwe manier van werken aan “built-in quality” die verder gaat dan testen alleen. Het organiseren van QA & testen vereist het opstellen, plannen, voorbereiden en beheren van de activiteiten. Deze opleiding traint professionals die hiervoor verantwoordelijk zijn, in benodigde kennis en vaardigheden om teams in staat te stellen “eigenaarschap van kwaliteit” te nemen. 

Deze training is gebaseerd op het boek “Quality for DevOps teams”. Daarnaast bereidt deze driedaagse cursus de deelnemers voor op het ‘TMAP: Organizing built-in quality at scale’ (ORGN) examen. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de ‘tmapcert’ website.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor alle mensen die betrokken zijn bij het organiseren van high-performance IT delivery (zoals DevOps en Scrum) en/of mensen die het ‘TMAP: Organizing built-in quality at scale’ certificaat willen halen.

Voorkennis: Geen specifieke certificeringen vereist, wel wordt het certificaat ‘TMAP: Quality for cross-functional teams’ sterk aangeraden.
Daarnaast is wel basiskennis over informatietechnologie, werken in teams en een Agile manier van werken vereist.

Programma

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

 

  • IT delivery modellen (inclusief DevOps, Scrum en SAFe®),

  • Het VOICE-model voor het realiseren van business value door IT delivery,

  • CI/CD-pijplijn en tooling,

  • QA-& test topics zoals:
   kwaliteits- & testbeleid,
   monitoring & control,
   bevindingenbeheer,
   rapportage & “alerting”,
   begroting & planning,
   metrieken en continuous improvement,
   infrastructuur

  • Organiseren van team-overstijgende quality engineering,

  • Ketentesten binnen een team of over meerdere teams heen,

  • Kwaliteitsattributen & testvariëteiten,

  • Persoonlijke, interpersoonlijke en teamvaardigheden voor effectieve samenwerking binnen en tussen teams.

 

Het TMAP® Organizing built-in quality at scale examen
Het TMAP® Organizing built-in quality at scale examen bestaat uit 40 verschillende, Engelstalige, multiple-choice vragen over theorie die tijdens de training aan bod zijn gekomen. Om te slagen voor het examen moet de deelnemer minimaal 66% van de punten te halen door de gerelateerde vragen correct beantwoorden.

Resultaat

Deze driedaagse cursus bereidt de deelnemers voor op het ‘TMAP: Organizing built-in quality at scale’ (ORGN) examen. Het examen kan optioneel worden afgelegd.

Praktische informatie

De cursus, het materiaal en het examenvoucher kunnen worden aangeschaft via Praegus Academy. De cursus, het materiaal (o.a. het boek) en examen worden in het Engels verstrekt. Het cursusmateriaal en examen zullen we digitaal aangeboden worden.
Na inschrijving nemen we contact met je op om de cursus en examen in te plannen. De training zelf geven wij standaard in het Nederlands, maar op verzoek kunnen we dit ook in het Engels verstrekken.

Aantal dagen: 3 dagen.

Prijs:  € 1395,- (excl. examen à € 275,- , incl. cursusmateriaal en catering).
Voor groepstrainingen, eventueel in-company, hanteren we aparte prijzen, neem daarvoor contact met ons op.

Let op: Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.

Vraag direct informatie aan.