ET? Houd de vinger aan de pols!

Gastblog – Rik Teuben
Exploratory Testing wordt steeds vaker toegepast in de moderne testpraktijk.  Helaas niet altijd met succes. ET vliegt makkelijk uit de bocht, levert niet altijd de meest bruikbare informatie op, en de kwaliteit  is voor leken moeilijk te beoordelen. Een professionele aanpak van ET  heeft zich altijd gevormd langs minimaal de volgende vier pijlers? Hoe scoort jullie ET praktijk op een schaal van 1 t/m 5?

Pijler 1: Professional Participatie en Coöperatie
Exploratief Testen vereist een optimale mix van domeinkennis, techniekkennis en testkennis. De kans dat die kennis verenigd is in 1 persoon is nagenoeg nihil. Wie dat ontkent doet bij voorbaat geen recht aan de complexiteit en het belang van 1 van de drie.  Exploratory Testing is een teamactiviteit. Techneuten, businessvertegenwoordigers en testers horen hun specialistische kennis gezamenlijk in te brengen bij de voorbereiding en uitvoering van de ET. “alle neuzen op een geheel eigen wijze dezelfde richting in”. De rol van de testprofessional is in mijn ogen per definitie een rol als ‘meewerkend voorman’ en regievoering op het gebied van testen.

Pijler 2: ‘Coping’ met Deming.
Voor ET is het begrip ‘coping’ van groter belang dan standaardisering. Onder ‘coping’ wordt in de sociologie en psychologie de wijze waarop met problemen en stress wordt omgegaan verstaan, maar is al zodanig ook van belang bij de optimalisering van exploraties. De ‘regelkring’ van Plan, Do, Check en Act maakt het makkelijk om praktijk en theorie met elkaar in lijn te houden, en het proces van simultaan leren, uitvoeren en voorbereiden van testen op gang te houden. Deze ‘Deming Circle’ moet  rudimentair in iedere ET aanpak aanwezig zijn.

Pijler 3: Timeboxen.
Timemanagement kan op vele manieren worden uitgevoerd. Personal Kanban, Pomodoro of GTD zijn maar enkele voorbeelden. Het is mijn ervaring dat de Pomodoro techniek – uitstekend toepasbaar is binnen ET-projecten. De techniek is uitermate eenvoudig en wordt breed ondersteund met toegankelijke tooltjes, ongeacht welk device jouw voorkeur heeft.
In het kort komt het erop neer dat tijd uitgedrukt wordt in pomodoro’s. Ikzelf gebruik vaak een eenheid van 25minuten als Pomodoro. Afhankelijk van het belang en de complexiteit van het ET-doel (en activiteiten) wordt een hoeveelheid pomodoro’s toegekend. Pomodoro kent vele voordelen in het gebruik bij ET maar het belangrijkste voordeel van de Pomodoro techniek is dat het op een uitermate praktische en heldere manier ‘behoud van focus’ reguleert, zonder dat de energie van het ET-team wordt uitgeput.

Pijler 4: Andere maatvoering voor succes.
De maat waaraan het succes van de ET wordt afgemeten is een andere dan de maat van traditioneel testen. Bij ET behoort het succes afgemeten te worden aan de relevantie, de mate waarin er corrigerende acties uit voortkomen en de mate waarin de betrokken experts hun kennis in de testen gereflecteerd zien. Dat is een andere maatvoering dan de criteria van objectiviteit, herhaalbaarheid en de binaire beantwoording van testvraagstukken (goed/fout) zoals we die kennen uit de traditionele testaanpak.

Houdt de vinger aan de pols.
Door sommigen wordt ET aangegrepen om tijdens de  testfase de binnenbocht te nemen. ET ontspoort makkelijker dan scripted testing. Heb je gekozen voor ET als testaanpak? Houdt dan nauwkeurig de vinger aan de pols, of kies voor een doordachte ET aanpak zoals Rapid Software Testing (RST), Professioneel Participatief Exploratory Testing (P/PET).

Rik Teuben is een zelfstandige, ervaren testprofessional met een verfrissende nuchtere kijk op het ICT- en testvakgebied. Rik blogt als een van de gastbloggers op de blog van Praegus.

Vond je dit artikel interessant? Deel het op social media!