We kunnen het onderwijs wél veranderen!

Kortgeleden ontstond er, naar aanleiding van een tweet van Melvin Lammerts (oud-student van de Hanzehogeschool Groningen), ophef over de kwaliteit van HBO-ICT opleidingen. Dit is niet nieuw. Er zijn door de jaren heen al verschillende artikelen verschenen waarin het bedrijfsleven, studenten en opleidingen hun zorgen uiten. De complexiteit van ICT neemt exponentieel toe, waardoor specialisten regelmatig moeten bijspijkeren. Dus hoe kan je van docenten en opleidingen verwachten, dat ze zo snel meebewegen met deze continue verandering?

Over verandering gesproken, 10 jaar geleden kwamen we zelf van een ICT opleiding af. We leerden daar over netwerken in de vorm van een “Token Ring”, terwijl we thuis allemaal al aan het ethernet zaten. We leerden over de opkomst van ISDN, terwijl ADSL en Kabel internet gemeengoed waren. We leerden programmeren en daarna over Object Oriëntatie, zodat we vrolijk opnieuw moesten leren programmeren.  En testen? Daar leerden we nagenoeg niets over, in ieder geval niet anders dan een paar regels over verificatie versus validatie. Nu we zelf participeren in de opleiding als docenten is er (te) weinig veranderd. Dat terwijl we in een van de meest veranderlijke industrieën zitten; de techniek van gisteren is alweer verouderd en moeten we ons vandaag bijscholen om morgen mee te kunnen doen.

Windesheim Flevoland HBO-ICT in Almere bleek met dezelfde problematiek te worstelen en was realistisch in haar verwachtingen van docenten; het is niet haalbaar dat docenten continu in deze zeer snel veranderende ICT wereld de meest actuele kennis bezitten.  Docenten moeten daarom in het onderwijs een meer coachende rol krijgen en de kennis moet uit het werkveld komen. Het bedrijfsleven is hierbij een vanzelfsprekende (en misschien wel de enige) juiste keuze.
En de ‘concurrentie’ met online aanbieders? Heeft het HBO nog wel meerwaarde? Online aanbieders bieden content flexibel, actueel, goedkoop en soms kwalitatief goed aan. Kwalitatief is daarbij met name een discutabel punt, want zonder voorkennis is het moeilijk te bepalen wat goed is en wat niet. Zeker op de lange termijn. Een gedegen opleiding biedt je niet alleen de kennis die je nu nodig hebt, maar geeft je de denkkaders en -modellen mee waarbinnen je, je in de toekomst nieuwe technieken eigen kunt maken en ontwikkeling bij kunt houden. Op het internet leer je een trucje, in een opleiding leer je leren én een vak.

Dan de studenten… Zij lopen vaak al voorop als het gaat om ontwikkelingen. Al voordat ze beginnen met een opleiding weten ze vaak het een en ander van programmeren, testen of zelfs Agile processen. Door deze kennis worden ze (gelukkig) kritischer, maar de kennis is gefragmenteerd en behoeft structurering die juist op een HBO opleiding door het bedrijfsleven gegeven kan worden.

Vanuit Praegus zijn wij sterk van mening dat dit anders moet. Binnen onze Praegus Academy werken wij hard aan het verbeteren van de kennis bij klanten, collega’s en ‘concurrenten’. Liever nog zouden we veel eerder beginnen met kennisoverdracht en hiermee bijdragen aan een afgestudeerde ICT’er met een basis aan actuele kennis die direct inzetbaar is op de arbeidsmarkt. Het portfolio van onze Academy wordt jaarlijks opnieuw ingedeeld, beoordeeld en bijgewerkt naar de laatste ontwikkelingen uit de markt: Alle kennis en expertise uit onze organisatie zit hierin verwerkt. Dit zou voor een HBO-ICT opleiding niet anders moeten zijn.

Bas Vegter, consultant bij Praegus, en Cees Vegter, Hoofd-ICT op Windesheim Almere, kwamen al snel tot de conclusie hoe waardevol een samenwerking zou zijn. Nicolai Roos, coördinator van de Praegus Academy, pakte dit direct op en binnen 3 weken(!) stonden we voor een volle collegezaal les te geven over testen en test automatisering. Alsof we nooit anders gedaan hebben.
Hier ligt de kracht van het bedrijfsleven en dit is precies wat het onderwijs nodig heeft. Maar is deze kennis dan na vier jaar niet alsnog verouderd? In samenwerking met de docenten / opleidingscoaches zorgen we voor de juiste basis en modellen van waaruit informatie-ontwikkeling een logisch gevolg is. In de vier studiejaren zorgen we ervoor dat de student meegroeit met de markt.
Mark Veldkamp, Productmanager IT Academy Noord-Nederland, geeft in zijn blog naar aanleiding van de recente tweets en artikelen aan, dat hij zich zorgen maakt over de kosten. Kwalitatieve opleiders met vakkennis zijn schaars, tarieven stijgen en voor het onderwijs zou dat een probleem kunnen worden. Als Praegus verzorgen we de colleges vanuit passie, betrokkenheid en een overtuiging van de noodzaak. Wij zien dit als een investering in onze eigen toekomst en dragen zo ons steentje bij!  Een HBO Bachelor met specialisatie (minors) is wat we graag zien; Security Tester, Performance Tester, Test Automatiseerder, Ontwikkelaar, etc.

Samen met de opleidingscoaches dagen we de studenten uit, samen met de studenten dagen we de opleidingen uit en samen met de opleidingen dagen wij het bedrijfsleven uit om bij te dragen aan onze eigen toekomst.

Vond je dit artikel interessant? Deel het op social media!