Performance Testing Loadrunner

Waarom Performance Testing Loadrunner gebruiken?

Performance Testing Loadrunner is het testen van de performance door gebruik te maken via de tool Loadrunner. Loadrunner is een performance testtool van MicroFocus die gebruikt kan worden voor het uitvoeren van load-, performance- en stresstesten worden uitgevoerd voor websites, applicaties, webservices en databases. Doordat Loadrunner een onderdeel is van de testsuite die MicroFocus aanbiedt is wordt deze tool vaak gebruikt als er al een of meerder producten uit de testsuite van MicroFocus gebruikt worden. Dit omdat deze producten met elkaar geïntegreerd kunnen worden en er dan gebruik gemaakt kan worden van een defect management, een testmanagement en een testdashboard.

De noodzaak van Performance Testing Loadrunner

De noodzaak van Performance Testing Loadrunner kan vaak gevonden worden in de steeds belangrijker worden eisen en requirements met betrekking tot performance. Hierdoor wordt het testen van de performance van systemen, apps en applicaties steeds belangrijker. Als een applicatie, app of website een slechte performance heeft kan dit direct geld kosten. Bij een slechte performance zullen (potentiele) klanten eerder uitwijken naar andere applicaties, apps of websites. Doordat het uitvoeren van performance testen handmatig niet mogelijk is zal er gebruik gemaakt moeten worden van een performance testtool zoals Loadrunner. Doordat Loadrunner geleverd wordt door MicroFocus is de support, training en documentatie beter geregeld dan dat van open source oplossingen.

Uitdagingen tijdens Performance Testing Loadrunner

Ondanks dat Performance Testing Loadrunner gebeurt door gebruik te maken van het softwarepakker Loadrunner zijn er toch diverse zaken en uitdagingen waar u en uw organisatie met te maken gaan krijgen. Zo zal er bijvoorbeeld een performance baseline bepaald moeten worden en zullen er duidelijke performance requirements gedefinieerd moeten worden. Verder zal het uitvoeren van performance testen additionele eisen stellen aan de omgevingen die u gebruikt voor het uitvoeren van deze testen. Wilt u en/of uw organisatie alle mogelijkheden van Performance Testing Loadrunner gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op met Praegus. Met onze uitgebreide kennis over performance testen en het gebruik van tools zoals Loadrunner is Praegus de aangewezen partner om u en uw organisatie te helpen met het opzetten van performance testen en het gebruik van de tool Loadrunner.

Bekijk ook:

Onze Academy

Word een testexpert en ga aan de slag met de diverse leerpaden die de Praegus Academy te bieden heeft.

Onze Vacatures

Werken bij Praegus betekent dat je zelf de touwtjes in handen hebt als het gaat om je persoonlijke loopbaanontwikkeling en groei.

Onze Expertises

Wij doen er alles aan om organisaties te verzekeren van de best werkende systemen, applicaties en digitale bedrijfsprocessen.