Opleidingen.

Onze opleidingen focussen zich op het verstrekken van certificeringen en zijn ontworpen om deelnemers grondig voor te bereiden op het behalen van professionele standaarden en kwalificaties.

TMAP® Quality for cross-functional teams

Deze driedaagse training biedt alle mensen in een high-performance IT delivery team (zoals DevOps of Scrum) de vereiste kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor het inbouwen van kwaliteit in hun IT-systeem en het geven van vertrouwen dat de nagestreefde business value kan worden geleverd.

TMAP® High-performance quality engineering

Deze driedaagse training biedt alle mensen die betrokken zijn bij het uitvoeren van operationale QA- en testactiviteiten in een organisatie een breed scala aan kennis en vaardigheden. Vanuit elke rol in een high-performance IT delivery team (zoals DevOps of Scrum) wordt verdieping gezocht hoe operationele kwaliteits- en testmaatregelen eruit kunnen zien.

TMAP® Organizing built-in quality at scale

Deze driedaagse training biedt alle mensen die betrokken zijn bij het organiseren van high-performance IT delivery (zoals DevOps of Scrum) de vereiste kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor het opstellen, plannen, voorbereiden en beheren van de activiteiten, zodat teams in staat zijn ‘eigenaarschap van kwaliteit’ te nemen.

ISTQB® Certified Tester - Foundation Level (CT-FL) v4.0

Deze driedaagse training, volledig gebaseerd op ISTQB, heeft tot doel om professionals praktische kennis over de fundamenten van testen bij te brengen.

ISTQB® Certified Tester - Performance testing (CT-PT)

Deze tweedaagse training, volledig gebaseerd op ISTQB, heeft als doel om professionals praktische kennis over de fundamenten van performance testen bij te brengen.

ISTQB® Certified Tester – Mobile Application Testing (CT-MAT)

Deze tweedaagse training, volledig gebaseerd op ISTQB, heeft als doel om professionals praktische kennis over de fundamenten van het testen van mobiele applicaties bij te brengen.

A4Q Certified Selenium tester - Foundation

Deze driedaagse training heeft als doel om professionals praktische kennis over de fundamenten van Selenium WebDriver bij te brengen.